Служители на ВиК – Йовковци, клон Свищов, отстраняват авария по довеждащия водопровод от Вардим към Свищов, видя Актуално Свищов.
Аварията е зад Малкия паметник в началото на черния път към квартал „Стоян Ников”. Не е ясно кога ще приключат дейностите по отстраняване на аварията.
В резултат на аварията няма прекъсване на водоподаването към града и населените места.