Учебни занятия при зимните температури се провеждат при… 15 градуса! Това става видно от публикация в групата ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ.
Поради късния час Актуално Свищов ще потърси коментар на снимките утре.
Както се казва – оцеляваме във време на лишения…