След прекъсване от една година, Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при община Свищов, отново отбеляза Международния ден на толерантността, като награди деца от общината, които през 2022 и 2023 година са били толерантни в постъпките си и са извършвали добри дела. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
Толерантните млади хора бяха приветствани от кмета на Свищов д-р Генчо Генчев, който им връчи наградите на Комисията и им пожела да продължат да правят добрини, защото именно доброто ще отключи вратите за нови възможности пред тях. Той благодари и на членовете на МКБППМН за техния висок професионализъм и желание, с които оказват помощ и подкрепа на различните децата, изпаднали в затруднение и изгубили правилната посока в живота си. Градоначалникът подчерта, че именно възрастните хора са тези, които отключват и стимулират доброто у децата и е дълбоко убеден, че всъщност няма „лоши деца“.
От своя страна секретарят на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви Вера Блажева благодари на кмета Генчев за това, че е добродетелна личност и винаги е готов да окаже подкрепа, след което му връчи от името на цялата комисия медал и плакет „Златно сърце“.
Сред отличените ученици впечатление направи името на Кристиян Стелиянов Радославов от 9 клас на СУ „Цветан Радославов“, който през последните две години е извършил множество добри постъпки, които са мотивирали ръководството на неговото училище да го номинира. Наградата му бе получена от неговата класна ръководителка, която изтъкна редица качества и добродетели на момчето, които несъмнено го превръщат в чудесен пример за младите хора.