Община Свищов получи грамота от ПРЧР за най-бърз старт на мерки по новия програмен период 2021-2027, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината. 
Община Свищов, заедно с общините Чирпан, Велико Търново и Тополовград бяха отличени от Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ за най-бърз старт на мерки по новия програмен период 2021-2027 г. Четирите общини са първите в България, които подготвиха проекти и подписаха договори по мярката „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027). Общият бюджет на подписаните договори е в размер на  близо 3,8 млн. лв., с които ще бъдат подкрепени над 700 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания. С проектите по мярката „Грижа в дома“ ще продължи предоставянето на мобилни интегрирани социално-здравни услуги в домовете на най-уязвимите групи.
„Гордеем се, че Програма „Развитие на човешките ресурси“ е първата одобрена от ЕК програма в България, но не по-малко съществено е, че и първите подписани договори за европейска програма са именно по ПРЧР“, заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя изрази надежда, че предоставянето на услуги в домашна среда за възрастните хора и хората с увреждания ще продължи без прекъсване. „Предоставянето на услуги в домашна среда е национална политика. Осигуряването на услуги в дома са важни, защото няма нищо по-добро от това хората да живеят в домовете си и да получават нужните услуги именно там“, подчерта Ефремова.
Проектът, който Община Свищов ще реализира по мярката „Грижа в дома“  е на стойност близо 955 хил. лв. С него Общината предвижда да надгради реализираните дейности и постигнати резултати по проект „Патронажна грижа и Патронажна грижа + в Община Свищов“, като осигури на възрастните в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги; психологическа подкрепа; доставка на хранителни продукти от първа необходимост до домовете на лицата; заплащане на битови сметки със средства на потребителите; предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания. Чрез него услуги в домашна среда ще получат най-малко 177 възрастни и хора с увреждания.
За изпълнението на дейностите по проекта ще бъдат назначени 30 социални асистенти, 20 работници за доставки по домовете, медицински сестри и специалисти, социални работници и др.
„Приемаме тази грамота като израз на осмисляне и удовлетвореност от разработването на този проект, защото нашите цели бяха насочени към приемственост между „Патронажната грижа“ и „Грижа в дома“, така че да не допуснем твърде дълъг период, в който хората, които имат нужда от подкрепа, да не могат да я получат“, коментира Анелия Димитрова, заместник-кмет на Община Свищов. Тя отличи две важни характеристики на проектите „Патронажна грижа“ и „Грижа в дома“ – те позволяват предоставянето на услуги в домашна среда, а с мобилността се осигурява достъпност на услугите за хората, които живеят в малките населени места. „Социалната политика и ангажираност е белег за развитието на едно общество. Продължавайте да бъдете в подкрепа на хората, които имат нужда от вас“, обърна се Димитрова към Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“.
Заместник-кметът на Свищов и представителите на останалите три общини изразиха удовлетворение от съвместната си работа с Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“. Според тях е знаково, че именно ПРЧР (2021-2027) e първата одобрена програма в България, по която бяха подписани и първите договори, за предоставяне на европейска подкрепа.