Официално бе открит СТЕМ център ПИТКО (Проучване, Иновации, Технологии, Компетенции, Образование) в СУ „Димитър Благоев“, съобщиха за Актуално Свищов от гимназията.
Събитието откриха фанфарен оркестър „Акорд“ и Симона Иванова. Директорът Цветанка Кирова, приветства гостите и представи проекта и идеята за СТЕМ центъра. Ученици представиха всички зали и демонстрираха опити в кабинета по физика – пречистване на водата, чрез филтруване; в кабинета по биология – биологично замърсяване, разглеждане на организми под микроскоп; в кабинета по химия – химично замърсяване, изследване на мътността на водата, като се изследва филтруваната вода от кабинета по физика. Накрая в залата на З D принтера бяха изработени молекула на водата, снежинки и ключодържатели – подарък за гостите.
ПИТКО е финансиран по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в Голяма категория (до 300 000 лв.) – за училища с над 300 ученици.
STEM центърът обхваща три класни стаи в Корпус А с коридори и съществуваща зона за природолюбители „Зелена класна стая“ – фитнес, с приблизителна площ 200 квадратни метра. Изборът е основан на улеснен достъп и за деца със специални образователни потребности(СОП).
В трите секции има интерактивни дисплеи и дъски, 3D принтер, 3D скенер и интерактивна маса, даващи възможност за онагледяване на учебния материал. Предвидени са лабораторни станции, мобилни дигитални лабораторни комплекти, 3D модели и макети, магнитна дъска и комплекти по теми.
Центърът за изследвания позволява на учениците да изградят лабораторни умения, с помощта на които ще се научат да се справят с проблемите от реалния свят.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.