Преди дни официално отвори врата новият Детски образователен център СмартиКидс в Свищов.

Събитието е специално, защото поставя началото на нещо ново за общината. Над 70 български града от години работят по програмите на бранда, включващи основно ментална аритметика, скоростно четене, финансова грамотност, смартиматика за най-малките и др. Свищов вече също влезе в големия списък и така се дава шанс на местните деца да овладеят още едно мощно средство за смятане – умение, което ще им бъде нужно и полезно във всяка сфера на живота.

Основният курс по ментална аритметика не е просто обучение по скоростно смятане. Той дава много повече на децата – повишава тяхната креативност, въображение, концентрация, памет и увереност в собствените им способности. Чрез специалната авторска методика на СмартиКидс се работи с двете ръце, при което се въздейства и на двете мозъчни полукълба, а това води до по-хармонично развитие на детето и едновременно подобряване на талантите и логиката му.

Резултатите се доказват чрез специализирани психологически тестове, които се правят през 3 месеца и целят да установят нивото на мислене, въображение и памет, за да се проследи в динамика тяхното развитие в процеса на изучаване на ментална аритметика.

Брандът СмартиКидс позволява на децата да се изявяват в специално организирани състезания и олимпиади, както и да изучават различни други курсове, каквито в бъдеще могат да се предложат в Центъра при наличие на достатъчен интерес.

На този етап екипът се състои от: Теодора Спасова – управител и преподавател по ментална аритметика. След почти 30-годишна учителска кариера в Търговската гимназия в Свищов тя е достатъчно позната в образователните среди; Биляна Ангелова – млад, перспективен и обичан специалист – логопед, който ще преподава ментална аритметика на най-малките умници; Татяна Сийкова – авторитетен, действащ детски учител, на когото предстои да положи изпит по МА и да се включи в работата на институцията.

Както споделя Спасова: „Горда съм, че и двете дами са били мои ученички, уважавам техните способности и знания още оттогава и се радвам, че се съгласиха да работим заедно.“ Тя благодари не само на двете дами, но и на останалите си бивши ученици, които са я подкрепили безрезервно в множество направления – наем на помещение, изготвяне на брандиране, счетоводни услуги, финансово консултиране, както и чрез голямо парично дарение, без което центърът не би могъл да се осъществи в този вид и мащаб.

„Благодарна съм и оценявам приноса на всеки един за реализацията на това ново и важно за общината начинание. Заявеният огромен родителски интерес, сам по себе си, говори, че сме на правилния път.“ – каза още Спасова.

Тя благодари и на своето семейство за това, че са били плътно до нея на всеки етап от реализацията на проекта.

В момента започват т. нар. безплатни демонстрационни уроци, на които родители и деца могат да се запознаят отблизо с методиката на работа. Тя е подходяща за деца на възраст между 4 и 12 години.

Управителят на Центъра обяви, че извън бранда СмартиКидс, но само в свободното от часове по ментална аритметика време, той ще работи като учебна занималня. „Това ще е различно от почасово гледане на деца. Идеята е да се усвояват конкретни знания и умения в рамките на обявено време по предложена програма и с предварителна заявка, тъй като местата са ограничени. Децата ще се учат да гравират, да пирографират, да експериментират с различни музикални инструменти и т.н. – дейности, използващи повече ръцете, ума и таланта.“

Във фейсбук страницата на Центъра (https://www.facebook.com/smartykids.svishtov ) ще може да се следи в кои дни и часове се предлагат такива услуги.

Откриването бе уважено от представители на различните управленски и образователни институции, учители, близки и приятели, които поднесоха своите подаръци и благопожелания за успех на прекрасното начинание.

Екипът на Детски образователен център SmartyKids Свищов благодари на всички, които го подкрепят!