Представяне на Годишен отчет за 2022 г. за изпълнението на „Програма за управление на Община Свищов 2019-2023“ е водещата точка в проекта за дневен ред за редовното заседание на местния парламент. Това ставя ясно от публикувания дневен ред на сайта на Общината.
По време на редовното си заседание за февруари съветниците ще разгледат и Отчет за дейността на Общински съвет – Свищов и на неговите комисии за периода 01.07.2022 – 31.12.2022 г.
Очаква се съветниците да приемат и Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от общинска администрация за периода 01.07.2022 – 31.12.2022 г.
Общо 19 точки включва проекта за дневен ред.
Заседанието на ОбС – Свищов ще се проведе на 24 февруари в зала 1 на Общината от 14 часа.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.