Отборът на СУ „Цветан Радославов“ е трети на областния финал на Националното състезание „Млад спасител – Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации”, съобщиха за Актуално Свищов от гимназията.

Отборът на СУ „Цветан Радославов“ е с ученици от 6 и 7 клас – Даниел Борисов, Никола Русанов, Никола Кожухаров и Александър Анков и ръководител Радослав Радков.

Състезанието се проведе в СУ „Вичо Грънчаров“ – град Горна Оряховица. В него се явиха 8 отбора. По регламент състезанието протече в пет етапа – първи етап – тест с 30 въпроса, в който участват всички състезатели – по четирима от отбор. Въпросите в теста бяха групирани в следните раздели: Природни бедствия, Промишлени аварии и катастрофи, Индивидуални и колективни средства за защита, Пожарна безопасност и Първа помощ.

Участниците показаха умения и знания при земетресение; Оказване на помощ на пострадал при наводнение; Херметицация на врати и прозорци; Защита на хранителни продукти; Определяне размер на противогаз; Оценка на действията при поставяне и сваляне на противогаз; Решаване на казуси и вземане на мерки и оказване на първа и долекарска помощ.

Крайно класиране на областното състезание: първо място – отборът от Велико Търново (миналогодишният шампион на България). Второ място – град Горна Оряховица – СУ „Вичо Грънчаров“ – отбора домакин. Трето място – СУ „Цветан Радославов“ – гр. Свищов.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.