Градските депутати провеждат редовното си заседание в последния ден на февруари, както вече съобщихме. Но градските старейшини ще гледат допълнително девет точки, пратени за разглеждане от кмета, научи Актуално Свищов.

Половината от тях са свързани с бъдещата индустриална зона, която трябва да се намира на територията на бившата казарма. Местните първенци трябва да осигурят трасе на минералната вода от извора, който е в района до града и съпътстваща инфраструктура за парка.

Първноначално обявения проект за дневен ред включваше 35 проблема. Заседанието е от 14 часа в зала едно на Цанко Церковски 2.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.