БЧК стартира поетапно раздаване на хигиенни продукти в изпълнение на Програмата за „Храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027г.“. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Български червен кръст – Велико Търново стартира поетапно раздаването на хигиенни продукти в изпълнение на втори транш на Програмата за „Храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027г.“ – операция „Подкрепа“, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

В област Велико Търново ще бъдат подпомогнати 13784 лица. Раздаването на хигиенните продукти ще продължи до 12 юли 2024 год.

Списъците с правоимащите са изготвени от териториалните поделение на Агенция социално подпомагане, въз основа на обективни критерии, свързани с правото на социалното подпомагане за м. януари 2024 г., и са в съответствие с Наредбата на министъра на труда и социалната политика. Право на пакети с храни имат:

1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2023 г./2024

2. Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от ЗСПД.

3. Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по чл.70 от ЗХУ .

4. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД.

5. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД.

6. Лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства.

7. Лица или семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане по Наредба №РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, поради надвишен диференциран доход за отопление или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпома-гане, което не променя нивото им на материално лишение.

На едночленни и двучленни семейства ще се раздават хигиенни пакети, които съдържат 9 вида продукти от първа необходимост – тоалетен сапун, препарат за под, препарат за съдове, тоалетна хартия, шампоан, паста за зъби, перилен препарат, четка за зъби и дамски превръзки и 2 вида местни консерви – говеждо месо и говежди кюфтета.

На тричленни семейства и семейства с повече членове ще се раздават 2 хигиенни пакета и 3 броя консерви от всеки вид. Така ще се задоволят по-пълноценно потребностите на многочленните семейства от повече храна.

За град Свищов раздаването ще започне на 14 юни в пункта на адрес Студентски град – блок № 3. Пункта ще работи всеки работен ден от 9,00 ч до 12.00 ч.

Лицата, които не могат лично да получат продуктите, могат да попълнят пълномощно по образец, което могат да вземат в пункта за раздаване, с което да упълномощят друго лице да ги получи.