Днес осмокласниците от СУ „Цветан Радославов“ имаха по-необикновен час на класа. Темата на урока беше: „Тероризъм. Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха. Киберзащита.“, научи Актуално Свищов.
Моите компетенции по темата щяха да се ограничат само до търсене на информация в Интернет, реших за по-голяма достоверност и полза да поканя служител с опит, авторитет и професионализъм от системата на МВР. Инспектор Генади Георгиев – ПИ/ООР на МВР – Свищов откликна бързо на поканата и посети нашия час“, сподели Илияна Фараг, класен ръководител.
Инспектор Генадиев поговори с учениците и им даде полезни насоки и съвети за всяка евентуална възникнала ситуация. Препоръча да прочетат материалите по темите, които им беше подготвил : Online сигурност и Основни правила за безопасност в Интернет, които ще бъдат достъпни за всеки осмокласник.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.