От днес започват заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет. Това установи Актуално Свищов от публикувания график на сайта на Общината. Те започват днес, 20 март и ще приключат на 24 март – редовното заседание за месеца на ОбС-Свищов ще се проведе на 30 март.
Заседанията започват в 14:00 часа , когато заседават членовете от ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”. Половин час по късно заседава ПК по “ЗПКОНПИ“. От 15:00 часа заседава ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол“.
Във вторник от 15:00 часа заседава ПК по “Образование, култура и вероизповедания”.
Четвъртък, 23 март от 14:00 часа заседава ПК по “ТСУ и общински активи”. От 14,30 часа се събират съветниците от ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”, в 15,30 часа ПК по „Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”.
Петък, 24 март от 14:00 часа заседава ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.