Осем заседания на комисии към местния парламент край Дунав се провеждат в периода 19 – 24 април. Това става ясно от съобщение качено на сайта на Общината, видя Актуално Свищов.
Първото заседание е от 14:00 часа във вторник, 19 април, когато заседава ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”. Сбирката е присъствена и ще се проведе в стая 13 на „Цанко Церковски” 2.
На същото място, но час по-късно – от 15:00 часа е заседанието на ПК по Приватизация и следприватизационен контрол“ . 30 минути по-късно в стаята с фатален номер се събира и ПК по “ЗПКОНПИ“. В същата стая, но половин час по-късно се събира и ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”.
В сряда, 20 април от 14:00 часа се ПК по “Икономическо развитие, финанси и
бюджет”, присъствено – в стая 13. Половин час по-късно и във фаталната соба заседават съветниците от ПК по “ТСУ и общински активи”. Час по-късно и във фаталната стая е заседанието на ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм” .
Заседанията приключват в понеделник, 24 април от 14:00 часа, когато се събира ПК по “Образование, култура и вероизповедания”. Сбирката е във фаталната стая на „Цанко Церковски” 2.
На 27 април е редовното заседание за месеца на ОбС-Свищов.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.