Осем съдии (двама районни – по един от Свищов и Варна; трима окръжни от Велико Търново и трима от Върховния касационен съд) в девет съдебни заседания са се занимавали до сега пряко и косвено с фриволния език в публичното пространство на директора на общинските пазари.
Понастоящем обвинението на консултанта на Актуално Свищов – адвокат Ясен Кръстев срещу общинаря е върнато в начална фаза – отново в града на Щастливеца, за да бъде разгледано от друг, безпристрастен съдия.
В днешното заседание съдът напъти страните към най – разумния, цивилизован и бърз начин за решаване на делото – спогодба. Кръстев предложи да не поддържа занапред обвинението, ако Атанасов се извини публично и компенсира направените до момента разходи по делото.
Предстои да разберем, дали разумът ще надделее. Ако споразумение не бъде постигнато и обвинението бъде доказано, при чисто съдебно минало, Атанасов го грози административно наказание „глоба“.
Актуално Свищов