Осем комисии към Общински съвет – Свищов провеждат заседания през седмицата, става ясно от съобщение публикувано на сайта на Общината.
Днес от от 13:30 часа заседават членовете на ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”. Час по-късно е заседанието на ПК по “ЗПКОНПИ“, а от 15:30 часа – ПК по “Образование, култура и вероизповедания”. Заседанията се провеждат в стая 13 на Общината.
Утре, 15 ноември от 14:00 часа е заседанието на комисията “Земеделие, гори, околна среда и води”, а час по-късно на „Приватизация и следприватизационен контрол“.
В сряда, 16 ноември от 14:00 часа заседава ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”.
Последните две комисии са в четвъртък – 17 ноември – от 14:00 часа – ПК по “Икономическо развитие, финанси и
бюджет” и от 15:00 часа –– ПК по “ТСУ и общински активи” .
Редовното заседание на местния парламент за ноември ще се проведе на 24 ноември.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.