Осем заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов подготвят заседанието на местния парламент. Това става ясно от съобщение публикувано на сайта на Общината.
Днес заседания провеждат членовете на ПК по “Здравеопазване, социална политика младежта, спорт и туризъм” от 14 часа. Час по-късно е заседанието на ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”. От 16:00 часа е заседанието на ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол“
Утре, 18 октомври заседанията продължават – от 13:30 часа заседава ПК по “Нормативна уредба, граждански права,
обществен ред и сигурност”. Час по-късно е сбирката на членовете от ПК по “ЗПКОНПИ“. Последното заседание за деня е от 15:30 часа – ПК по “Образование, култура и
вероизповедания”.
В сряда, 19 октомври заседават членовете на ПК „ТСУ и общински активи” от 14 часа. В същия час, но ден по-късно е последното заседание – ПК „Икономическо развитие, финанси и бюджет”.
Редовното заседание на Общински съвет – Свищов се провежда на 27 октомври.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.