Навършиха се осем години от внезапната смърт на учителката и общественик Янка Шабова-Мандалова. Дългогодишен преподавател по руски език тя започва работа непосредствено слез завършване на Педагогически институт и в началото работи в селата от бившата Свищовска околия. И след пенсионирането си продължава любимата работа, преподавайки езика на Пушкин, Лермонтов и Достоевски на деца от ДГ „Калина Малина“.
Поклон пред паметта й!