Възстановената преди години латрина (тоалетна на Военната болница) е частично разрушена. Този сигнал бе подаден преди дни от читател на Актуално Свищов.
Репортерската проверка установи, че за щастие уникалният обект е непокътнат. Но атмосферните условия са нанесли поражения върху покрива върху обекта. Към момента щетите са значителни – дупки и ако не се вземат мерки следващата пролет ще фотографираме липсата на навеса, а след две години – той ще прилича на Военната болница, потънала в трева и друга инвазивна растителност…

„Новините от града на Щастливеца – такива, каквито са!“ събра гледните точки на Общината, археолози и Исторически музей – Свищов. Чутото не ни навява голяма надежда и искрено – дано грешим.
Но нека читателят сам си направи заключенията…

Росен Маринов, ръководител на Дирекция „Култура и културно наследство“: Общината няма бюджет за поддръжка на обекта. Правим го с бюджета, който е на музея. Реално обектът им е поверен.
Реставрираната част е към музея. Останалата е със статут на археологически резерват и е държавна собственост, само реставрираната част е общинска. Преди години за да бъде реализиран проектът „Нове – сърцето на легиона“ е преминала процедура по придобиване на собствеността. Законово имаме право да поддържаме единствено реставрираната част. Подобен казус имаме и с Паметниците – ние нямаме право да ги поддържаме, защото не са наша собственост. Там собствеността е спорна – министерство на горите, културното министерство, попадат в територията на Нове като археологически резерват. Върви процедура пета година да ги придобием, но тази спорна собственост се оказва пречка. Това, което правим там е на добра воля, за да поддържаме мястото, защото държавата няма да го прави. Нищо, че не го дава!

Д-р Марин Маринов, уредник отдел Археология ИМ-Свищов: За съжаление добре изглеждат само обектите от Нове, на които се провеждат разкопки, тъй като всеки ръководител извършва почистване. Обектите, на които са работи са само част от Нове, чиято обща площ е над 250 декара. Нове е археологически резерват, собственост на държавата, която е предоставила стопанисването му общината. Може да се направи ремонт на навеса на латрината на военната болница, но по-належащ е проект за цялостната консервация и частична реставрация на болницата. Всички проучени северно от шосето обекти се нуждаят от такъв проект. А Нове като цяло има нужда от щатен персонал, който целогодишно да коси и да почиства територията му, особено разкритите при разкопки сгради.

 

Доц. Евгения Генчева – НАИМ, организатор и ръководител на българо-полския екип, който изследва Нове повече от 30 години:
Изследванията във Военната болница приключиха през 2010 година. Бяха проведени от полските колеги, последен там работи проф. Пьотр Дичек от Варшавския университет. От Вас научавам за пораженията върху защитната конструкция очаквам, че Общината няма да вземе мерки. Ако бъдем одобрени и получим финансиране за теренна работа това лято ще бъдат заделени средства за спешен ремонт, но това не е трайно решение.
Археологически резерват Нове е с площ над 240 декара. Държавна собственост, а преди години правото за стопанисване бе прехвърлена на Общината за реализирането на проекта „Нове – сърцето на легиона“. Този договор отдавна изтече, но при добро желание общината може да помага.
Последната ми среща с кмета на Свищов бе през 2016 година. С мен присъстваха и доц. Павлина Владкова и проф. Дичек. Поставихме си проблемите, но не срещнахме никакво разбиране. Горе-долу подобни са ни отношенията и с музея…

Вместо коментар: Ставаме свидетели на един нашенски вариант на параграф 22 или на диалог между слепи и глухи! Тъжното е, че това е за сметка на уникални археологически обекти, които са единствени не само за България. При желание – най-лесното решение е човек, който да се грижи за поддръжката на обектите в социализираната и реставрираната част на Нове, но и на другите места, където има не малко и уникални неща!
Актуално Свищов е готов да бъде организатор на среща между Общината, археолозите и музеят при съгласие и на трите страни!
Това – за да може заглавието да стане „Опазването на Нове – мисията Е възможна!“…
Александър ШАБОВ