Започна предоставянето на компостери за подалите заявление граждани. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

От трети юни ОП „Чистота – Свищов“ започна предоставянето на индивидуални компостери за домакинствата, които са заявили желание да получат такива.

Компостерите на живущите в Свищов се раздават на място в Общинското предприятие, на адрес: ул. „33-ти Свищовски полк“ № 87.

Гражданите, които са подали заявление да им бъде предоставен компостер, могат да го получат на посочения адрес, всеки работен ден от 8:00 до 15:00 часа, след удостоверяване на своята самоличност и подписване на двустранен приемно-предавателен протокол.

Компостерите за жителите в населените места от община Свищов са предоставени на кметовете на съответните кметства, които имат ангажимент за организацията и предаването им на всяко подало заявление домакинство.