Държавата отново е стопанин на терена на Старата болница и на сградата на бившата Целодневна детска градина №8 на улица Градево, научи Актуално Свищов.

И двата имота бяха предоставени за стопанисване от държавата на Академията. Висшето училище се отказа от тях поради отпаднала необходимост. В сградата на детската градина през последните години бе печатната база на свищовската Алма матер. На терена на Старата болница е имало проект за изграждане на корпус на Висшето училище, който не се реализира.

Информацията бе потвърдена от проф. Марияна Божинова, ректор на СА “Д. А. Ценов”. След процедура между МОН и МРРБ в момента с двата имота се разпорежда областния управител на Велико Търново.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.