Специална и в разширен състав комисия от 9 членове ще разпределя средствата за финансиране на спортните клубове на територията на общината. Това заяви в пленарна зала Елена Александрова, председател на една от двете комисии – нормативна и спортна, които подготвиха промените в наредбата за финансиране на клубовете, проследи Актуално Свищов в зала 1 на Общината.
До промените се стига след няколко съвместни работни заседания, подчерта Александрова. Промените са належащи освен да синхронизират действащата наредба с промените в Закона за физическото възпитание, но и да се постигне справедливо разпределение на средствата, подчерта още съветникът.
Комисията, която от следващата година ще разпределя парите за спорт ще се състои от пет представители на общинската администрация и четирима съветници – по двама от спортната комисия и от икономическата. По този начин ще се избегнат диспропорциите при разпределяне на средствата и напрежението между отделните клубове, които е имало през годините назад, коментира още Елена Александрова.
Друга промяна в документа, е че се въвежда дифернцирано начално плащане за клубовете според броя на спортистите в тях. Тези, които тренират до 10 деца ще получават гарантирани 1700 лева, 2350 лева са първоначалните средства за клубове с деца от 11 до 20, а клубовете с над 21 деца – 3000 лева. Допълнителни средства ще се отпускат и на база постигнатите през годината спортни резултати.
Желанието за по-справедливо разпределение на средствата за спорт, тази причина за промените от своя страна изтъкна д-р Татяна Ганчева, председател на ресорната спортна комисия. Според нея по този начин ще се стимулира масовия спорт и високите спортни постижения.
Спортът не е приоритет за държавата – помня какво се отделяше за спорт през 1989 година, когато бях състезател в националния отбор и какви средства се дават години по-късно. Това коментира в пленарна зала Севдан Златанов. Той припомни, че неговия клуб преди 20 години е получавал 600 лева, а в момента 1700. В същото време треньорът и общински съветник коментира, че настоящата управа на Свищов в лицето на кмета Генчев полага грижи за спортните клубове.
От своя страна Ивелин Петров коментира, че промените са важни, а до тях се е стигнало след няколко заседания. Съветникът заяви, че до изготвянето на промените се е стигнало след много добрата работа на двете комисии. Севдан Златанов даваше предложенията от практиката, а Елена Александрова съумя да ги облече в правна норма, коментира още съветникът.
В крайна сметка с 29 гласа „за“ промените в наредбата за финансиране на спортните клубове станаха факт.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.