Продължава да се запазва сравнително висока избирателната активност на провеждащите се Местни избори 2023. От 27 468 с изборни права към 16 часа са гласували 10 344. Средната активност е 47,66%.

Изборният ден продължава до 20 часа.