В зала 1 на Общината се проведе Встъпителна пресконференция по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на община Свищов“, с което се даде официален старт на изпълнение на проектните дейности. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост като заложеният план е основополагащ документ за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на целите на Зелената сделка.

Стойността на проекта е 1 123 411.20 лева, с включен ДДС.

Планираните дейности включват изпълнение на мерки за енергийна ефективност чрез обновяване на системата за улично осветление в пет населени места на територията на община Свищов, а именно гр. Свищов, с. Българско Сливово, с. Козловец, с. Овча могила и с. Царевец. Ще бъде изградена система за управление и система за захранване от ВЕИ.

На пресконференцията беше представена информация за основната цел на проекта, основните дейности, които ще се изпълняват, очакваните резултати, източникът на финансиране и приоритетите на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 18 месеца.