Кметът Генчев и генералният директор на БТА Кирил Вълчев подписаха договор за предоставяне на помещение, което ще бъде пресклуб на агенцията, съобщи БТА.
„Много първи неща са се случили в Свищов, но това е изключително събитие, а именно, че Българска телеграфна агенция, най-достоверният източник за бърза и точна информация, ще се локализира тук“, каза Генчо Генчев.
„Свищов го заслужава, той има богата история. Благодаря на господин Вълчев, че избра Свищов и че повярва в нас. Ние също вярваме в Българската  телеграфна агенция. Смятам, че мостът на доверие, който изградихме днес, ще бъде увенчан с успех“, добави кметът.
„Българска телеграфна агенция ще открие национален пресклуб в Свищов, защото това е пример за град, който не е областен център, но е с по-голямо значение от някои областни градове в България. Неговото население е по-голямо от населението на поне три областни града в страната. От сега нататък Свищов ще има глас на национално ниво. Това е третият пресклуб на БТА извън областен център, след Казанлък и Самоков“, заяви Кирил Вълчев.
„Радвам се, че правим тази стъпка точно в годината, в която България отбелязва 160 години от рождението на Алеко Константинов. По случай 160-тата годишнина БТА ще събере 160 текстове от 160 интелектуалци, които представят своя поглед към Алеко Константинов. Те ще бъдат обобщени в броя на списание ЛИК в края на годината“, каза Кирил Вълчев.
Той отбеляза, че Свищов ще бъде включен в следващите съвместни конференции с Европейски парламент и Европейската комисия. Така Свищов най-сетне ще участва равностойно в национални дебати“, допълни генералният директор на БТА.

Както Актуално Свищов писа още на 21 януари: Българската телеграфна агенция открива пресклуб в града на Щастливеца.
БТА е юридическо лице на бюджетна издръжка. Като национален независим информационен институт на Република България, агенцията осъществява дейностите, определени в Закона за БТА, включително да създава кореспондентски бюра в страната и чужбина, както и да открива и поддържа структура от журналистически и помощни екипи в страната и чужбина. Именно развитието и разширяването на информационната дейност на агенцията налага разширяване на мрежата от пресклубове на БТА.
Това се казва в писмо от Кирил Вълчев, генерален директор на БТА до управата на Свищов. Писмото е от 17 януари. В тази връзка ОбС-Свищов предстои да гласува решение.
Очаква се на редовното заседание за януари съветниците да дадат съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление, за срок от 10 (десет) години, нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ помещение – офис със ЗП 36,91 кв. м., находящ се на ул. “Цар Освободител” № 74А.