Община Свищов организира встъпителната пресконференция и церемония по първа копка във връзка със стартиране на дейностите по проекта „Изграждане на Младежки център“. Това съобщиха в Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Проектното предложение се финансира по Национален план за възстановяване и устойчивост. И се финансира с над 1,7 милиона лева.

Заложените дейности са насочени към:
– Изграждане на сграда на младежки център с подходяща инфраструктура, обзавеждане и оборудване, адекватни на нуждите на младите хора;
– Реализиране на регулярни дейности, базирани на методите на неформалното образование, както и на занимателни такива, целящи личностно развитие и подобрено включване на уязвими групи, създаване на гражданска активност сред младите хора;
– Информиране, ангажиране и активно включване в дейностите на младежкия център на младите хора от община Свищов, в това число и тези попадащи в уязвими социални групи;
– Популяризиране на доброволчеството сред младите хора;
– Създаване и развиване на иновативни дейности за млади хора и студенти;
– Покриване на националните стандарти за младежки центрове в няколко основни области, включително за социално включване и приобщаване, обучителни и образователни, а центърът ще действа като посредник между местния бизнес и младите хора и ще предоставя условия за личностно развитие и повишаване на професионалните и дигиталните компетентности, съгласно нуждите на пазара на труда.

Встъпителната пресконференция, на която ще бъде представена същността, предвидените дейности, целите и очакваните резултати от реализацията на проекта, ще се проведе на 3 юли, сряда от 10:00 часа в зала № 1 на Общината, а церемонията по стартиране на строителните дейности и първа копка час по-късно на обект „Младежки център“.