Обучения за сътрудничество в сектор „Рибарство“ предстои да се проведат в старата столица, научи Актуално Свищов.
На 12-ти и 13-ти септември 2022 г. в град Велико Търново Националната рибарска мрежа, съвместно с дирекция „Морско дело и рибарство“ в Министерството на земеделието организират целодневни обучения, свързани с подхода „Водено от общностите местно развитие“, разработването на новите стратегии и функциите на Местните инициативни рибарски групи (МИРГ), придобити умения и опит.
Двете обучения са насочени към представителите на местната и държавната власти, МИРГ, нестопански организации, фирми от сектор „Рибарство и аквакултура“, и други заинтересовани страни, с оглед покриване на повече територии от нови МИРГ за новия програмен период по Черноморието, вътрешността на страната и в Дунавския регион, където има обвързаност на територията със сектор „Рибарство“.
Участието е безплатно, но се изисква предварителна онлайн регистрация.
Повече подробности и дневния ред на обученията са публикувани на адрес: http://nrmbg.com/blog/12-13-septemvri-2022g-Veliko-Tarnovo-shte-bade-domakin-na-obucheniq-svarzani-s-podhoda-VOMR

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.