На последното си редовно януарско заседание съветниците отпуснаха еднократна парична помощ в размер на 400 лева, проследи Актуално Свищов. Средствата са необходими за помощни средства и поддържащо лечение на тежко заболяване на жител на общината.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.