Общинската фирма „Център за управление на отпадъци” ЕООД реализира приходи за първото тримесечие на 2022 година в размер на 10 хиляди лева, научи Актуално Свищов. Това представлява увеличение един път и половина сравнение със същия период на миналата година, когато ЦУО е имало приход в размер на 4 хиляди лева.
5 хиляди идват от приемане и съхранение на отпадъци на площадка за строителни отпадъци в местността „Манастирски трап”. Три хиляди лева от предоставяне на контейнери за строителни отпадъци и две хиляди лева приход от наеми на недвижими имоти.
За тримесечието фирмата е реализирала разходи в размер на 44 хиляди лева, което е намаление от 55,1%, сравнение на същия период на 2021 година, когато разходите са били 98 хиляди лева. Най-голям дял заемат разходите за персонал и амортизации.