Националният доверителен екофонд финансира закупуването на електромобил за община Свищов. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

След кандидатстване в края на месец септември 2023 година, в последния работен ден преди коледните празници Националният доверителен екофонд (НДЕФ) подкрепи закупуването на електромобил за община Свищов.

Отпуснатата сума по схемата е за насърчаване използването на електрически превозни средства в рамките на Инвестиционната програма за климата, чийто основни принципи е да бъдат финансирани проекти, водещи до директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове, чрез безвъзмездно предоставяне на средства за финансиране на част от инвестицията.

Предоставените безвъзмездни средства ще са в размер до 20 000 лв., а съфинансирането /в размер на 27 000 лв./ се осигурява от бенефициента Община Свищов.

Одобреният за закупуване автомобил ще бъде категория M1 и ще се ползва за нуждите на общинската администрация.

Проектното предложение е в пълно съответствие с целта на Схемата за насърчаване на използването на електрически превозни средства(СЕМ), а именно: да допринесе за изпълнение на политиките на страната в три направления на опазване на околната среда:
– Подобряване качествата на атмосферния въздух;
– Намаляване на емисиите на парникови газове;
– Намаляване нивата на шумовото замърсяване в населените места

Предвижда се новият електромобил да замени един от използваните към момента бензинови автомобили, с което ще спомогне за намаляване на общите емисии на парникови газове и замърсяването на въздуха в града, като също така ще спести значителни разходи и ще подобри ефективността на автопарка.
Проектното предложение на Община Свищов е продължение и резултат от водената от общинското ръководство политика за реализиране на системни и целенасочени дейности и мерки за мониторинг, контрол и опазване на околната среда.