Община Свищов участва в инициативата “Дунавски и Черноморски фар” в рамките на „Мисия Възстановяване на нашия океан и води“, съобщиха от пресцентъра на Общината.
Събитието се проведе в парламента на Румъния на 3 април. Негов основен акцент бе стартирането на проект EcoDalli финансиран в рамките на Програма Хоризонт Европа.
Целите на Зелената сделка за 2030 г. и 2050 г. тласкат ЕС към интегрирани решения и ясни цели. Проект EcoDaLLi е вграден в мисията „Възстановяване на нашия океан, морета и води до 2030 г.“, ще помогне за постигане на целите за сладководните води на Европейския зелен пакт, като интегрира системен подход за възстановяване, защита и опазване на целия Дунавски басейн, осигурен чрез координирани действия.
Основната цел на „EcoDaLLi“ е да централизира структурите за управление на река Дунав по отношение на иновативни решения за подобрено екологично възстановяване, защита и опазване на басейна на река Дунав и неговата делта, чрез насърчаване на по-силна иновационна екосистема в рамките на добре свързана „Practices Living Lab System“, подкрепена от дигитален портал, напълно свързан с платформата за изпълнение на мисията.
Иновативните решения откриват нови възможности за по-добро възстановяване на водата, като се вземат предвид аспектите на социалните иновации, намаляване на ефектите от изменението на климата и също така намаляване на разходите.
Подобреното управление на ниво Дунавски басейн, базирано на специални инструменти на EcoDaLLi, ще насърчи иновативни решения, ще промени нагласите относно възстановяването на водните екосистеми и изменението на климата и ще развие стойностни вериги, базирани на екосистемни услуги.
Това ще допринесе за целта за декарбонизация на Зелената сделка, по-чиста вода, подобрено състояние на околната среда, създаване на работни места в чувствителни зони по протежение на басейна, особено в делтата на река Дунав.
EcoDaLLi ще подкрепя иноваторите да се свързват с управленски структури, осигурявайки и поддържайки мрежи, чрез специални живи лаборатории за съвместно създаване на знания, семинари, специално създаден дигитален портал за синергии и услуги за подкрепа на иновациите, за да експериментират с нови решения, помагайки на иновационната екосистема.
Община Свищов продължава плана си за развитие в новият програмен период, чрез привличане на европейски средства по директиви на Европейския съюз, коментираха още от Общината.