За пореден път на територията на детска площадка в Свищов е констатирано нарушаване целостта на съоръженията за игра, съобщи сайта на „Цанко Церковски“ 2. След направено проучване е установено, че най-често това се случва след като те са използвани от лица, които не отговарят на възрастта за тяхната употреба. Такъв е и последният случай, в който люлка на новоизградена детската площадка в един от големите квартали на града е счупена, след като е използвана несъобразно от лице, значително надвишаващо годините и килограмите за нейната безопасна експлоатация.
„Уважаеми жители на Свищов, отново се обръщаме с молба към Вас, да бъдем отговорни към опазването и правилната експлоатация на общинското имущество!“, апелират от „Цанко Церковски“ 2.
Всяко чупене и рушене на парковата, градинска мебел, и детски съоръжения за игра нарушава безопасността на средата и води до необходимост от разходване на общински средства за възстановяване на щетите. Нека бъдем съвестни стопани и не позволяваме на безхаберието да определя облика на нашата жизнена среда, допълват от там.
Община Свищов полага системни и последователни усилия в създаването на благоприятни градски условия за живот и нека заедно да ги пазим такива, завършва каченото съобщение.