Приключи отстраняването на голямата ВиК авария в Свищов вчера, бодро рапортува пресцентъра на „Цанко Церковски” 2, цитиран от различни медии.
Припомняме, че проблемът възникна на 1 декември в района на помпена станция село Вардим. Благодарение на своевременните, съвместни действия на Община Свищов и ВиК „Йовковци“ сериозният риск от безводие в крайдунавския град беше преодолян.
Със съдействието на ръководството на ВиК „Йовковци“ бяха доставени частите за отстраняването на възникналата аварията на гаранционния водопровод и след усилена работа на екипа на ВиК дружеството, водоподаването към град Свищов беше възстановено.
В рамките на 5 дни 25 хилядният град беше изложен пред риска да остане без вода, след като напорният полиетиленов водопровод, с диаметър 400 мм, бе дефектирал, вследствие на надлъжно спукване на 40 см участък от тръбата.
Началникът на Район Свищов Румен Линев обяви, че към момента вода за питейно-битови нужди има във всички райони на Свищов.