По инициатива на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата от COVID-19 чрез механизма REACT-EU, се реализират редица мерки, насочени към опазване на околната среда и преминаване към зеления и цифров преход при изпълнение на Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана със средства от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на община Свищов.
Към видовете съпътстващи мерки, предоставяни по Операцията са включени и дейности насочени към опазване на околната среда и преминаване към зеления и цифров преход. Като част от тези мерки Управляващият орган по Оперативната програма за храни разработи брошура „ХРАНАТА – знаеш ли как да помогнеш за спасяването на природата?“. Целта на тази брошура е да се повиши част от осведомеността на хората, че с действията си могат да променят хода на събитията и да ограничат изменението на климата чрез по-ефективно използване на ресурсите и опазване на природата, в аспекта на безпрецедентните изменения в световния климат и пагубното им влияние върху природата и качеството на живот на хората.
Като партньорска организация на програмата, осигуряваща ежедневно топъл обяд на 100 потребители на нейната територия, Община Свищов се ангажира с популяризирането на информационната брошура, с цел повишаване осведомеността на хората и предприемане на действия от тяхна страна за промяна в начина им на живот и по-ефективно опазване на околната среда.
С информационните материали са запознати социалните услуги в община Свищов и са осигурени такива за всички 100 потребители на услугата „Топъл обяд“.
Печатни брошури са предоставени също във фоайето на административната сграда на Община Свищов и всеки, който има желание, може да се запознае с тях.
Брошурата е публикувана на сайта на община Свищов, раздел „Новини“ и може да бъде свалена от електронния портал на Агенцията за социално подпомагане, достъпна на следния линк: https://asp.government.bg/bg/deynosti/operativna-programa-za-hrani/operativna-programa-za-hrani-2014-2020/dobri-praktiki-i-spodelyane-na-opit/.