Община Свищов съди две фирми за некачествен ремонт на две улици. Това заяви пред Актуално Свищов кметът Генчев. Става въпрос за ремонт на отсечка по улица „Черни връх” и за улица „Александър Стамболийски”.
Изпълнението на дейностите по проекта, който Общината спечели пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), предвиждаше подмяна на ВиК мрежата и бяха включени около 40 улици в Свищов, припомни кметът.
„Общината се наложи да прекрати преждевременно договора с фирмата, която бе избрана за изпълнител. Причината – забелязахме, че на места се извършва некачествено полагане на ВиК тръбите. Един от участъците е точно „Черни връх”. Фирмата бе санкционирана с прекратен договор, включително гаранцията е задържана – не е възстановена и няма да бъде възстановена”, коментира още кметът.
От страна на община Свищов има заведени съдебни искове. Подобен е и случая на улица „Александър Стамболийски”. „Там има няколко аварии, има улягане и на участък”, допълни кметът Генчев. Това за пореден път е доказателство, че фирмата не изпълни качествено определени участъци. Те са били възложени на отделни подизпълнители. „Специално на тези улици виждахме, че не изпълняват качествено, което наложи да бъдат прекратени договорите на двете фирми, спечелили поръчката за изпълнение на тези позиции”, допълни Генчо Генчев.
Задържаната сума по гаранцията е около 45 хиляди лева. Отделно всяка една авария, защото водопроводите на тези улици са в гаранция, която се установява с комисия, включваща представители на ВиК и община Свищов. Изготвят се необходимите документи и протоколи – исковата молба за отстранените аварии е за 60 хиляди лева. Двете фирми не са от Свищов.
Кметът Генчев бе категоричен, че се извършва непрекъснат контрол на качеството на дейностите по ремонт на улици и водопроводи в града. Той допълни, че изискванията на Общината са много високи, а контролът изключително стриктен, което е отказало някои местни фирми да кандидатстват по обществени поръчки. Кметът допълни, че няма нагласени такива – по думите му това би довело до процедури по обжалване, което ще удължи във времето изпълнение на даден проект с две – три години. „А това не е в интерес на община Свищов”, допълни Генчо Генчев.