Община Свищов изготвя регистър на частните имоти за настаняване на бежанци от войната в Украйна. Това става ясно от съобщение публикувано на сайта на Общината.
„Уважаеми жители на община Свищов,
Уведомяваме Ви, че всяко физическо лице, което желае да настани безвъзмездно в свой имот украински граждани, може да подаде в Община Свищов заявление-декларация по образец, в което посочва адреса и капацитета на имота, условията за живот в него, както и контакти за обратна връзка.
Посочената информация ще бъде включена в изготвения от община Свищов регистър с обекти за безвъзмездно настаняване на украински граждани.
Заявленията са приемат в деловодството на Община Свищов, намиращо се в Центъра за административно обслужване, в административната сграда на ул. „Цанко Церковски“ № 2.
Образец на заявлението-декларация можете да изтеглите от ТУК или да получите на място в Общината.
Важно уточнение: При безвъзмездното настаняване на украинските граждани в предоставен имот, ще бъде подписано тристранно споразумение за сътрудничество между собственика на имота, украинските граждани и Община Свищов“, е пълният текст на съобщението.