Общината получи за стопанисване бившата печатна база на Академията, намираща се на улица „Градево“, научи Актуално Свищов.
Придобивката става възможна след специално решение на правителството, което проведе днес редовно заседание. Предложението е от министъра на регионалното развитие.
Министерският съвет обяви имот публична – държавна собственост за имот – частна държавна собственост. Той се предоставя за ползване на община Свищов, област Велико Търново.
В терена от 4060 кв. м е разположена триетажна сграда със застроена площ от 437 кв. м и в бъдеще ще се използва за социални услуги. На негова територия ще бъдe настанен един от социалните центрове на общината.
Досега имотът се е ползвал за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, но поради отпаднала необходимост се прехвърля за ползване от общината.