Във връзка със зачестилите в последните дни случаи на замърсяване и влошаване качеството на въздуха в Свищов Общината се обърна към контролните. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Уважаеми жители на Община Свищов,

Уведомяваме Ви, че предвид загрижеността ни за опазване на здравето на хората и околната среда, както и нарасналото обществено безпокойство във връзка със зачестилите в последните дни случаи на замърсяване и влошаване качеството на въздуха, Община Свищов отправи искане за незабавни действия от страна на компетентните институции – МОСВ и РИОСВ-Велико Търново за установяване причините и предотвратяване на замърсяването.

За резултатите от извършените проверки и предприетите действия, ще Ви информираме своевременно.