С Постановление на МС беше одобрен допълнителен трансфер по бюджета на община Свищов, в размер на 250 хиляди лева, за превоз на пътници по нерентабилни междуселищни автобусни линии. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
Средствата бяха отпуснати от Министерски съвет благодарение на активните и настоятелни усилия на Община Свищов, която съвместно с превозвачите и кметовете на 15-те населени места, защити интереса на своите граждани, за да обезпечи транспортната свързаност на територията на Общината.
Проблемът в община Свищов ескалира през пролетта, когато превозвачите споделиха, че намаляващия брой жители в населените места и нерегламентирания транспорт на частни, и таксиметрови автомобили са сериозни фактори, оказващи пагубно влияние върху работата им. В допълнение, тогава те посочиха, че покачващите се цени на горивата и все по-голямата финансова несигурност ги принуждават да откажат да изпълняват своите линии, тъй като са изключително нерентабилни за тях.
Вследствие на това Общината се ангажира с проблема, проведе редица срещи, изготви и изпрати общо искане към Министерството на транспорта за промяна в Наредбата и включване на крайдунавската община в Списъка с граничните райони, с настояване за финансова подкрепа. За радост проблемът бе чут и бе намерено решение, с което да се компенсират загубите на превозвачите и да се обезпечи междуселищният автобусен транспорт.
Осигурените с Постановлението 256 050 лева ще бъдат разпределени от община Свищов между автобусните превозвачи, които имат сключен договор с нея и които спазват правилата за извършване на обществен превоз на пътници. В рамките на 10-дневен срок те ще могат да подадат разходооправдателни документи и справки, за да кандидатстват за субсидиране, като средствата ще се разпределят по еднакъв начин за всички превозвачи.
Средствата са целеви и не се допуска разходването им за други дейности от общините.