Общината обяви традиционния национелен поетичен конкурс „Свищовски лозници” – 2022, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
Всеки автор има право да участва само с едно непубликувано авторско стихотворение, изпратено в 5 (пет) екземпляра в печатен вид – на машина или на компютърна разпечатка. Ръкописи не се приемат. Конкурсът е анонимен. Стихотворението се придружава от лични данни на участника, запечатани в плик: трите имена, адрес и телефон за връзка.
Ще бъдат присъдени:
Наградата за поезия „Николай Искъров” в размер на 300 лева;
Първа награда – 200 лева;
Втора награда – 150 лева;
Трета награда – 100 лева;
Две поощрителни награди – по 50 лева.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 25 септември 2022 година от 10.30 ч. в камерната зала на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856”.
Краен срок за получаване на творбите: 2 септември 2022 година
Адрес за изпращане на творбите:
5250 гр. Свищов,
област В.Търново,
ул. „Д. Г. Анев” № 4 А, Община Свищов „Култура”, за конкурса.
Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Свищов: www.svishtov.bg и на facebook: Култура Община Свищов
Творбите, участвали в конкурса, остават в архива на Община Свищов.
Телефон за връзка и за повече информация:
0631/ 6 43 51 – главен експерт „Култура“