За поредна година, Община Свищов обявява творчески конкурси по повод предстоящите коледни и новогодишни празници. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

До 11 декември 2023 г. могат да се подават предложения в пет направления:
Традиционна коледна картичка;
Електронна коледна картичка;
Празнична украса;
Инициатива на 2023 година;
Послание към 2024 година.
Кой може да участва?

Участие могат да вземат учебни и социални заведения, неправителствени организации, културни институции, творчески формации, държавни и общински учреждения, ученици, семейства, граждани и др.

Конкурси за послание и инициатива:
Предложенията се приемат в писмен вид до една страница – формат А4, печатен или ръкописен текст;
Предложенията за „Инициатива на 2023 година“ трябва да описват вида, целите, резултатите и ползите от проведената инициатива. Може да се приложат снимки;
Предложенията за „Послание към 2024 година“ могат да бъдат в проза или мерена реч.

Конкурси за картички:
Предложенията за „Традиционна картичка“ могат да бъдат в различни размери, форми и техники на изпълнение;
Предложенията за „Електронна картичка“ трябва да представляват статична или динамична (анимирана) компютърна графика и да се изпращат в следните формати: JPG, GIF, MP4, AVI, MPG, WMV.

Конкурс за празнична украса:
Предложенията за „Празнична украса“ се приемат и под формата на снимки или видеоклип, представящи изработената украса.

Изисквания за идентификация:
Всяко предложение следва да съдържа имената на участника; пълен адрес (град/село, квартал, улица, №, етаж, апартамент); контактни данни (телефон или e-mail)
Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни, когато са посочени такива. Предложения  с непопълнени данни или непридружени от Декларация няма да бъдат допуснати за участие.

Срокът за представяне на предложенията е до 17:00 часа на 11 декември 2023 г. (включително).
Предложенията се   приемат    на    email:  konkursi@svishtov.bg    или    в   отдел „Образование“ (стая „Експерти“), в сградата на Финансов отдел на ул. „Димитър Анев“ №2 А (зад Районен съд – Свищов).
Резултатите ще бъдат обявени на www.svishtov.bg, www.obrazovanie-sv.bg и на Facebook страниците Култура Община Свищов и Образование в Свищов.
Награждаването ще се състои на 20.12.2023 г. в Художествената галерия „Николай Павлович“ – Свищов. При невъзможност на наградените да присъстват, наградите ще им бъдат изпратени.
Организаторите си запазват правото да публикуват публично предложенията и да ги използват в подреждането на тематични изложби.
Повече информация може да получите на e-mail: konkursi@svishtov.bg или на тел.: + 359 88 590 9156

Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни може да се изтегли от приложения линк в сайта на отдел „Образование“ – https://obrazovanie-sv.bg/koledno-novogodishnite-konkursi-na-obshtina-svishtov-startiraha/, или да се получи и попълни на място при подаване на предложенията за участие.