Община Свищов обяви традиционния си конкурс, посветен на Баба Марта. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

В надпреварата могат да участват младежи деца от 3 години до младежи на 18 години.

Община Свищов,
Дирещция Култура и културно наследство,
И Отдел Образование
обявяват
К о н к у р с
за рисунка, мартеница и мартенско пано
2024

Регламент
Условия за участие:
Участие могат да вземат учебни и социални заведения, неправителствени организации, културни институции, творчески формации, държавни и общински учреждения, ученици, семейства, граждани и др.

Състезателни категории:
Рисунка;
Пано;
Мартеница.

Възрастови категории:
3-6 години;
7-11 години;
12-15 години;
16-18 години.

Изисквания за авторство и идентификация:
Всяка рисунка, пано или мартеница следва да бъде оригинална авторска творба.
Форматът за рисунките е по избор, максимум 50х70 см.
Техниката е свободна: акварел, флумастер, молив, колаж или др.

На гърба на всяка рисунка, пано или мартеница задължително трябва да бъдат изписани четливо следните данни:
имената на участника;
възраст;
пълен адрес (град/село, квартал, улица, №, етаж, апартамент);
контактни данни (телефон или e-mail) на училището, учителя или родителя.

Творби с непълни данни няма да бъдат допуснати за участие в конкурса. Всеки участник следва да има предвид, че посочените лични данни ще бъдат обработвани във връзка с извършването на информационни и комуникационни дейности по отношение на настоящия конкурс. В тази връзка се приема, че авторът на всяка творба декларира своето съгласие за обработване на личните му данни.

Представяне на творбите:
Срокът за представяне е до 17:00 часа на 20.02. 2024 г.
Творбите се приемат в Отдел „Образование“, на адрес: 5250 гр. Свищов, ул. „Димитър Анев“ №2а, (в сградата на Финансов отдел ), етаж 1, стая № 9

Резултати:
Творбите ще бъдат подредени в Градската художествена галерия на 01.03.2024 г.
Наградените ще бъдат обявени на на сайта: www.svishtov.bg; www.obrazovanie-sv.bg и на Facebook: Култура Община Свищов; Образование в Свищов.

Организаторите си запазват правото да публикуват публично предложенията и да ги използват в подреждането на тематични изложби.

За повече информация:
тел.: + 359 88 590 9156,
e-mail: konkursi@svishtov.bg