Община Свищов търси продавач на активна електрическа енергия за ниско напрежение за 1 778 820 лева без ДДС, съобщава вестник „Янтра днес“. Парите са за осигуряване еленергията за срок от една година за „Цанко Церковски“ 2, служба „Социални дейности“, ОП „Чистота – Свищов“ , ОП „Пазари – Свищов“ и други. Прогнозното количество енергия, което ще се доставя за срока на договора, е определено на база консумирана енергия за период от 12 месеца – януари 2021 – декември 2021 година, и е 3540 Mwh. Най-голямо количество е необходимо за кметската администрация – 1960 Mwh и социалната служба – 800 Mwh.
Това е втора обществена поръчка. Първата бе от октомври и на стойност 1,3 милиона лева и бяха подадени две оферти, но комисията прекрати процедурата. Това наложи новата поръчка с по-висока прогнозна цена. Срокът за подаване на оферти изчете в края на миналата седмица.