Община Свищов кандидатства с проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на община Свищов“, научи Актуално Свищов.
Стойността на разработката е 1 135 000,00 лева, а средствата се очакват от Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“.
Предложението за проекта е внесено от кмета Генчев. Начинанието предвижда следните мерки за енергийна ефективност: Подмяна на улични и паркови осветителни тела с нова със светодиодна (LED) технология; Внедряване на технология за външно изкуствено осветление от възобновяеми енергийни източници; Изграждане на система за управление на енергоспестяващи тела с модерен дизайн и дълъг живот, с контролер във всяка касета за улично осветление.; Изграждане или възстановяване на кабелна и стълбова мрежа, като част от поддръжката на системата; Подновяване на заземления; свързващи муфи; подмяна на контактори, предпазители, табла, релета и др.
Очакваните резултати пък са: Намаляване на годишните разходи за електрическа енергия, спрямо базовата линия, в размер на 1000924 kWh; Намаляване на разходите за поддръжка и експлоатация; Намаляване на емисиите от парникови газове – еквивалентни емисии въглероден диоксид (СО2) свързани с използване на електрическа енергия с 802,66 т/год.; Намаляване на уличната престъпност; Намаляване на пътно-транспортните произшествия; Повишаване на безопасността при движение на пешеходци и по-безопасно придвижване с велосипеди; Създаване на комфортна нощна среда за населението в град Свищов.
Предвидено е предложението на кмета Генчев да бъде обсъдено и гласувано на извънредно заседание на местния парламент на 17 януари в 8,30 часа в зала 1 на Общината.