След успешно положени изпити по професия/част от професия 14 лица над 16-годишна възраст от различни населени места в община Свищов започнаха професионалната си реализация, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината. Кметът на община Свищов подписа трудови договори за 12 месечна субсидирана заетост с 11 обучени лица по професия „Деловодител“, „Оператор на компютър“ и „Социален асистент“. Своята първа професионална реализация под ръководството на наставник за период от 6 месеца ще получат още 3 стажанти.
Дейностите са по проект на Община Свищов „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).
На среща с новоназначените служители д-р Генчев подчерта за значимостта на проекта за подобряване на възможностите за реализация на представителите на различни социални групи. Поздрави участниците в обученията за тяхната упоритост и им пожела отговорно да изпълняват поставените задачи от преките им ръководители в съответните общински структури. С уважение да се отнасят към гражданите и да пазят авторитета на Общината.
Анелия Димитрова – ръководител на проекта представи съответните ръководители на различните общинските структури, в които ще се осъществи заетостта. Информира присъстващите, че предстои провеждането на държавни изпити по професията „Работник в озеленяването“, което ще даде възможност за практикуване на нова професия от 20 трайно безработни лица.
Организациите реализирали обученията по професия/част от професия са Стопанска академия „Д.А.Ценов“ – Свищов, партньор по проекта и Центърът за професионално обучение към Асоциация на индустриалния капитал в България „АИКБ КОНСУЛТ“ ЕООД.