Басейнова дирекция „Дунавски район“ публикува за обществена консултация проекта на План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г., става видно от сайта на структурата.
Заинтересованите физически и юридически лица могат да изпратят своите писмени становища, забележки, препоръки и коментари. Проектът е публикуван на 15 декември 2022 г. на интернет страницата на Дирекцията, в раздел Управление на водите, подраздел План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г.
Становищата следва да се изпратят в срок до 10 септември 2023 г. на пощенския адрес на Басейновата дирекция или до адрес на електронна поща: dunavbd@bddr.bg.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.