Предстои публично обсъждане за поемане на общински дълг до 420 хиляди лева, науичи Актуално Свищов.

На 14 март от 17:30 ч. в зала 1 на Общината ще се проведе публично обсъждане на намерения за поемане на нов дългосрочен общински дълг от община Свищов за осигуряване на мостово финансиране на стойност до 420 000 лева за проект „Изграждане на Младежки център в град Свищов“.

Размерът на дълга е до 420 хиляди и ще се търсят от ФЛАГ, изплащането трябва да стане на 36 вноски.

Заинтересованите физически и юридически лица са поканени да изпратят свое писмено становище преди посочената дата, както и да участват в срещата за обсъждането.

Поканата е публикувана на следния адрес: https://svishtov.bg/upload/images/docs/7a94284b3a82a3452b595159355be784.pdf