ОбС-Свищов, печално известен като Принципната тлака на града на Щастливеца, ще проведе извънредно заседание. Става ясно от публикувано съобщение на сайта на Общината. Извънредната принципна сбирка на градските старейшинки е от 14 часа на 9 септември в зала 1 на Общината. 4 точки включва проекта за дневен ред.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.