16 точки включва проекта за дневен ред на редовното заседание на Общински съвет – Свищов. Това става видно от съобщение публикувано на сайта на Общината, видя Актуално Свищов.
Редовното заседание ще се проведе на 27 октомври от 14.00 часа, в Зала № 1 на „Цанко Церковски” 2. Водеща точка е приемане на Политика за участието на Общината в публичните предприятия с общинско участие в капитала. Съветниците трябва да приемат Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2021 г.
Предпоследна по традиция е отпускане на еднократни парични помощи. Също традиционна и последната точка: „Въпроси към кмета на Общината и отговори”.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.