ОбС-Свищов провежда извънредно заседание на 7 февруари от 14 часа, научи Актуално Свищов.

Водеща точка е “Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Свищов през мандат 2023-2027 година”. Освен това градските депутати трябва да приемат и Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2024 година.

В сряда съветниците се очаква да приемат и Годишен план за приватизация в Общината през 2024 година.

Безспорна най-интересна е “Приемане Бюджета на община Свищов за 2024 година”. Освен това градските първенци трябва да определят и размера на основни месечни заплати на кметовете в Общината.

“Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на община Свищов“, е последната тема която ще дебатират съветниците.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.