Общински съвет – Свищов по същество скри колко изказвания имат членовете на местния парламент. Това се съдържа в отговор на председателя на ОбС- Свищов Кристиян Кирилов на ВЪПРОС, ПОСТАВЕН ОТ АКТУАЛНО СВИЩОВ:
„Колко пъти (брой) и за колко време (минути, часове) всеки общински съветник от настоящия състав на Общински съвет – Свищов е вземал думата и е участвал в обсъжданията на всички заседания от ноември 2019 година до 30 юни 2022 година на представителния орган на местното самоуправление в Община Свищов?”.
В отговора си общинар №1 край Дунав приема, че поисканата информация представлява обществена по смисъла на закона. В същото време не предоставя информацията, защото: „Не е изготвяна или водена статистика, в която да се отразяват броя на изказванията на всеки общински съветник”. Такова задължение не е вменено на местния парламент от закона, посочва още общинар №1.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.